Įvyko Pakartotinis Eilinis Visuotinis Narių Susirinkimas

2022 m. kovo 10 d. įvyko Kredito unijos "Neris" pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Mieli klientai,

Informuojame apie susirinkime priimtus sprendimus:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
 2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
 3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projektas priimtas.
 5. 2022 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta;
 6. Naujai kadencijai valdybos nariais išrinkti Egidijus Bernotas, Audrius Žvybas, Lukas Bernotas, Rasa Čižaitė – Lesluyes, Asta Stankūnienė;
  • Valdybos pirmininke išrinkta Rasa Čižaitė – Lesluyes;
 7. Naujai kadencijai paskolų komiteto nariais išrinkti Laima Vilimaitė – Bernotienė, Natalija Čop, Liudmila Latuškina;
  • Paskolų komiteto pirmininke išrinkta Natalija Čop;
 8. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo;
 9. Unijos nariai informuoti apie tai, kad unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas;
 10. Unijos naujų įstatų redakcijai pritarta.

 

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją – Kristina Pavliukianec, tel. nr. +370 5 279 7167, el. p. [email protected]

 

Pagarbiai

Kredito unijos „Neris“

Kristina Pavliukianec

Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.