Pranešimas Apie Pakartotinį Eilinį Visuotinį Narių Susirinkimą

Informuojame, kad 2023m. balandžio 25 d. 10.00 val. adresu Jogailos g. 4, Vilnius, šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis Kredito unijos „Neris“ narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  8. Unijos narių informavimas, kad unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis negu pajinis kapitalas, to priežastys bei priemonių plano patvirtinimas.
  9. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių supažindinimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus nuostolius.
  10. Valdybos pirmininko atšaukimas ir naujo valdybos pirmininko rinkimas.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti unijos buveinėje Jogailos g. 4, Vilnius, kredito unijos interneto Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt., o taip pat paspaudę BIULETENIS.

Užpildytą ir pasirašytą PRAŠYMĄ išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį bei bendrąjį balsavimo biuletenį prašome pristatyti iki 2023 m. balandžio 25 d. 9.00 val. į kredito unijos buveinę adresu Jogailos g. 4, Vilnius, taip pat galite atsiųsti paštu kredito unijos Neris adresu Jogailos g. 4, Vilnius arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected]

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos „Neris“ patalpose.

Taip pat informuojame, kad kredito unijos „Neris“ nuosavas kapitalas yra mažesnis negu pajinis kapitalas. Priežastys, kodėl tokia situacija susidarė – geopolitinės situacijos pokyčiai, infliacija, trumpas kredito unijos veikimo laikotarpis, kuris svarbus vertinant galimybę konkuruoti su kitomis kredito įstaigomis, taip pat – sukauptas nuostolis. Priemonės, kurių kredito unija imsis, siekdama ištaisyti susidariusią padėtį: 1. Aktyvus ir tvarus paskolų portfelio augimas; 2. Pajinio kapitalo didinimas pritraukiant naujus narius; 3. Pelno generavimas iš veiklos.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą bei apie kredito unijos „Neris“ nuosavo kapitalo situaciją, administracijos vadovė Kristina Pavliukianec, tel. +370 5 279 71 67, el.p. [email protected].

Pagarbiai

Kredito unija „Neris“

Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.