fbpx
 

Pranešimas Apie Pakartotinį Eilinį Visuotinį Narių Susirinkimą

Kredito unijos „Neris“ narių dėmesiui!
Informuojame, kad š. m. kovo 10 d. 10.00 val. adresu Jogailos g. 4, Vilnius, šaukiamas eilinis visuotinis kredito unijos „Neris“ narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai iki kadencijos pabaigos priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Dėl unijos narių informavimo, kad unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis negu pajinis kapitalas, to priežastys bei priemonių plano patvirtinimas.
  10. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti unijos buveinėje adresu Jogailos g. 4, Vilnius, unijos nutolusioje kasoje adresu Vytauto g. 55, Trakai, taip pat ATSISIŲTI ČIA, 

Užpildytą ir pasirašytą PRAŠYMĄ IŠDUOTI BENDRĄJĮ BALSAVIMO BIULETENĮ ir bendrąjį balsavimo biuletenį prašome pristatyti iki 2022 m. kovo 10 d. 9.00 val. į kredito unijos buveinę adresu Jogailos g. 4, Vilnius, taip pat galite atsiųsti paštu kredito unijos Neris adresu Jogailos g. 4, Vilnius arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: [email protected]

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos kredito unijos patalpose, adresu Jogailos g. 4, Vilnius.

Taip pat informuojame, kad kredito unijos „Neris“ nuosavas kapitalas yra mažesnis negu pajinis kapitalas. Priežastys, kodėl tokia situacija susidarė – COVID-19 sukeltos pandemijos poveikis ekonomikai, infliacija, trumpas kredito unijos veikimo laikotarpis, kuris svarbus vertinant galimybę konkuruoti su kitomis kredito įstaigomis, taip pat – sukauptas nuostolis. Priemonės, kurių kredito unija imsis, siekdama ištaisyti susidariusią padėtį: 1. Aktyvus ir tvarus paskolų portfelio augimas; 2. Pajinio kapitalo didinimas pritraukiant naujus narius; 3. Pelno generavimas iš veiklos.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą bei susidariusią situaciją dėl kredito unijos nuosavo kapitalo tapimo mažesniu negu pajinis kapitalas – administracijos vadovė Kristina Pavliukianec, tel. +37052797167, el. [email protected]

Pagarbiai

Kredito unija „Neris“

Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.