Aktualijos2022-09-07

EURIBOR ir Paskolų Palūkanos

Jau kuris laikas girdime apie palūkanų normos kilimą, kuris siejamas su EURIBOR padidėjimu, o kai kurie jau ir susidūrė su šiuo reiškiniu tiesiogiai. Trumpai apžvelgsime kas tai yra ir ką tai gali reikšti jūsų finansiniams įsipareigojimams.

Terminas EURIBOR yra susijęs su palūkanų norma, kuri būna fiksuota ir kintama. Kintamai palūkanų normai apskaičiuoti naudojama Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma EURIBOR (angl. European Interbank Offered Rate). Tai trumpalaikio pinigų skolinimosi rinkoje kainą atspindintis rodiklis. Šią palūkanų normą nustato ir skaičiuoja Europos Bankų Asociacija kiekvieną darbo dieną 11 val. ryte Centrinės Europos laiku. EURIBOR kinta priklausomai nuo situacijos rinkoje. Jeigu EURIBOR reikšmė neigiama, ji laikoma lygi nuliui, o jei padidėja, auga ir gyventojų paskolų įmokų dydis.

Lietuvoje, imant būsto paskolą, dažniausiai taikoma kintamų palūkanų norma yra EURIBOR. Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos sutarties sudarymo dieną ir nustatytu periodiškumu keičiasi, priklausomai nuo kredito kintamos palūkanų dalies pokyčių – kylant EURIBOR indeksui, didėja už kreditą mokamos palūkanos, mažėjant EURIBOR indeksui – mažėja už kreditą mokamos palūkanos. Sutarties sąlygose gali būti numatyta sąlyga, jog, indeksui pasiekus neigiamą reikšmę, laikoma, kad kintama palūkanų dalis lygi nuliui. Imant būsto paskolą, galima pavyzdžiui rinktis tarp 3 mėnesių ir 6 mėnesių EURIBOR palūkanų. 3 mėnesių palūkanos yra beveik mažesnės negu 6 mėnesių, tad atrodo, kad tai palankesnis laikotarpis, bet atkreipkite dėmesį, kad rizikingesnis. Renkantis Jums reikia nuspręsti pačiam ar prisiimate riziką dėl palūkanų svyravimų, kurie yra įtakojami geopolitinių, ekonominių ar kitų veiksnių. Lietuvos Bankas prognozuoja, kad 2024 metais euro zonos tarpbankinių palūkanų norma EURIBOR, lemianti ir būsto paskolų palūkanas, gali siekti apie 2%.

AKTUALIOS EURIBOR INDEKSO REIKŠMĖS

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE EURIBOR

Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.