Aktualijos2020-11-12

Kreditas Jaunai Šeimai Su Valstybės Finansine Paskata

Mūsų unijoje galite gauti būsto finansavimą su subsidija, skirta pirmojo šeimos būsto kredito daliai apmokėti arba pradiniam įnašui padengti.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas, pagal kurį Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sudaro sąlygas gauti subsidiją, skirtą pirmojo šeimos būsto kredito daliai apmokėti arba pradiniam įnašui padengti. Primename apie šią finansinę paskatą ir kviečiame jaunas šeimas pasinaudoti tokia puikia galimybe.

Pagal įstatymą finansinė paskata pirmajam būstui įsigyti gali būti suteikta jaunoms šeimoms, kuriose kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų. Priklausomai nuo šeimos sudėties, subsidijos dydis siekia nuo 15 iki 30 proc. įsigyjamo turto vertės, maksimali kredito suma, nuo kurio skaičiuojama subsidija – 87 000 Eur. Svarbu tai, kad valstybė subsidijuoja būstą tose teritorijose, kuriose kvadratinio metro normatyvinė vertė yra bent 65 proc. mažesnė už nustatytą didžiausią normatyvinę kvadratinio metro vertę visoje Lietuvoje. Asmuo, norintis gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, turi kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją ir pateikti prašymą bei jame nurodytus dokumentus. Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi prašymą, suformuoja nustatytos formos pažymą, su kuria asmuo gali kreiptis į sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliota institucija turinčią kredito įstaigą dėl kredito sutarties sudarymo.

Lietuvos centrinei kredito unijai (LCKU) priklausanti kredito unija „Neris“ yra pasirašiusi sutartis su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliota institucija dėl kreditų su valstybės finansine paskata teikimo, todėl regione būstą planuojantis įsigyti asmuo, galės patogiai ir arčiau savo namų susitvarkyti visus reikalingus dokumentus kreditui gauti. Subsidija jaunai šeimai išmokama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo būsto kredito suteikimo dienos.

Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.