Aktualijos2019-03-29

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus

PRANEŠIMAS APIE VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PRIIMTUS SPRENDIMUS

2019 03 29

Informuojame apie 2019 m. kovo 29 d. vykusio pakartotinio visuotinio Kredito unijos „Neris“ (toliau – kredito unija) narių susirinkimo priimtus sprendimus:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS

NUTARTA

1. Vidaus audito tarnybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

1.1. Vidaus audito tarnybos ataskaitą už 2018 metus įvertinti teigiamai.

2. Stebėtojų tarybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2.1. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2018 metus įvertinti teigiamai.

3. Valdybos 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3.1. Valdybos ataskaitą už 2018 metus įvertinti teigiamai.

4. Paskolų komiteto 2018 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4.1. Paskolų komiteto ataskaitą už 2018 metus įvertinti teigiamai.

5. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5.1. Patvirtinti kredito unijos 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

5.2. Pritarti pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projektui.

6. 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6.1. Patvirtinti 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatą pagal pateiktą projektą.

7. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.

7.1. Nauju paskolų komiteto nariu išrinkti Kęstutį Abarių.

8. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

8.1. Nauja valdybos nare išrinkta Asta Stankūnienė.

9. Audito įmonės kredito unijos finansinių ataskaitų rinkinio auditui rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti, limito nustatymas.

9.1. Audito įmonę išrinkti Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169.
9.2. Nustatyti iki 11000 Eur (su PVM) limitą audito paslaugoms apmokėti.

10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ir garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 nuosavo kapitalo.

10.1. Suteikti įgaliojimus valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ir garantavimo už kitų asmenų prievoles, jei turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 nuosavo kapitalo.

11. Įstatų keitimas.

11.1. Pritarti įstatų keitimui.

 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie priimtus sprendimus – administracijos vadovė Kristina Pavliukianec, tel. nr. +370 690 36823, el. p. [email protected].

Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.