Komanda Ir Valdyba

Kas rūpinasi šios įmonės efektyviu funkcionavimu ir kokius įgaliojimus jie turi
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Komanda

Siekdami geriausių įmonės rezultatų suformavome įvairiapusią komandą, kurioje Jums dirba paskolų vadybininkai, finansininkai, marketingo ir administravimo specialistai.
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Kristina-Pavliukianec-Neries-Kredito-Unija.jpg.jpg

Administracijos VadovėKristina Pavliukianec

kristina@neriesunija.lt
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Emilija-Simonovic-Neries-Kredito-Unija.jpg.jpg

FinansininkėEmilija Simonovič

e.simonovic@neriesunija.lt
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Laima-Vilimaite-Bernotiene-Neries-Kredito-Unija.jpg.jpg

Marketingo VadovėLaima Vilimaitė-Bernotienė

laima@neriesunija.lt
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Natalija-Cop-Neries-Kredito-Unija-1.jpg-1.jpg

Projektų Vadovė Natalija Čop

n.cop@neriesunija.lt
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Liudmila-Latuskina-Neries-Kredito-Unija.jpg.jpg

Projektų Vadovė Liudmila Latuškina

l.latuskina@neriesunija.lt
Edita Kuznevocienė

Projektų VadovėEdita Kuznecovienė

e.kuznecoviene@neriesunija.lt
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Jurate-Skrebuteniene-Neries-Kredito-Unija.jpg.jpg

Paskolų VadybininkėJūratė Skrebutėnienė

j.skrebuteniene@neriesunija.lt
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/e2.png

Rizikos Vertinimo EkspertėAušra Armakavičiūtė

a.armakaviciute@neriesunija.lt
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/e2.png

Projektų Vadovo AsistentėMonika Tumalavičiūtė

m.tumalaviciute@neriesunija.lt
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/eą.png

Klientų aptarnavimo specialistės/oIeškome kolegės/os

info@neriesunija.lt
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/eą.png

Klientų aptarnavimo specialistės/oIeškome kolegės/os

info@neriesunija.lt

Valdyba

Renkasi kartą per savaitę aptarti einamųjų unijos reikalų ir priimti sprendimų. Valdyba atsakinga už naujų narių priėmimą į uniją, administracijos vadovo paskyrimą ir atšaukimą bei už visuotinio narių susirinkimo organizavimą. Valdyba taip pat tvirtina kredito unijos darbo reglamentus, paskolų išdavimą ir nustato įkainius už teikiamas paslaugas.
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/rasa-cizaite-lesluyes.jpg

Rasa Čižaitė-Lesluyes

https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/egidijus-bernotas.jpg

Egidijus Bernotas

https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/audrius-zvybas.jpg

Audrius Žvybas

https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/asta-stankuniene-copy.jpg

Asta Stankūnienė

https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Lukas-Bernotas-Neries-Kreditai-Valdybos-Narys.jpg

Lukas Bernotas

Paskolų Komitetas

Nagrinėja unijos narių prašymus dėl paskolų, koordinuoja vėluojančias paskolas bei teikia siūlymus unijos administracijos vadovui ir valdybai.
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Martynas-Miknaitis-Neries-Kredito-Unija.jpg.jpg

Martynas Miknaitis

https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Laima-Vilimaite-Bernotiene-Neries-Kredito-Unija.jpg.jpg

Laima Vilimaitė – Bernotienė

https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Natalija-Cop-Neries-Kredito-Unija-1.jpg-1.jpg

Natalija Čop

Visuotinis narių susirinkimas (VNS)

Šaukiamas kartą per metus aptarti esminiams unijos veiklos rezultatams ir priimti tokio pobūdžio sprendimams: keisti unijos įstatus; rinkti ir ašaukti stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto narius; pašalinti narius iš unijos; tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo; vertinti unijos stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto, vidaus audito tarnybos ataskaitas.

Vidaus Audito Tarnyba

Nepriklausomai ir objektyviai tikrina kredito unijos veiklą, sistemingai ir visapusiškai vertina rizikos valdymą, vidaus kontrolės procesų veiksmingumą, vidaus kontrolės funkcijų įgyvendinimą, numatytą patvirtintose vidaus kontrolės organizavimo nuostatose, teikia rekomendacijas, kuriomis siekiama užtikrinti veiklos efektyvumo didinimą; teikia ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui bei stebėtojų tarybai.
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/rima-ciziene-neries-unija.jpg

Vidaus Audito Tarnybos VadovėRima Čižienė

r.ciziene@neriesunija.lt

Administracijos vadovė

Organizuoja ir vykdo kredito unijos ūkinę ir finansinę veiklą, atsako už unijos metinės finansinės atskaitomybės sudarymą, unijos vardu sudaro sandorius su unijos nariais, darbuotojais ir trečiaisiais asmenimis.
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Kristina-Pavliukianec-Neries-Kredito-Unija.jpg.jpg

Administracijos VadovėKristina Pavliukianec

kristina@neriesunija.lt
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/floating_image_03.png
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/floating_image_05.png

Galime padėti
įgyvendinti idėją

Esame tam, kad Jus išklausytume, konsultuotume ir kartu nueitume kelią iki geriausio finansavimo sprendimo
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/floating_image_04.png

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.