Apie Imonės PaslaugasNaujienos2021-04-13Išduodame Daugiau Verslumo Skatinimo Paskolų

Kredito Unija „Neris“ jau ne pirmus metus sėkmingai išduoda lengvatines paskolas jaunam verslui pagal priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2).
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Kredito-Unija-Neris-Verslumo-Skatinimas-1280x909.jpg

Ši verslumo skatininmo priemonė sudaro fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms palankias sąlygas gauti finansavimą pradėti ar vystyti iki 1 metų veikiantį verslą. Paskolos yra skirtos investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti.

Lietuvos Centrinė Kredito Unija, kuriai priklauso ir Kredito Unija „Neris“, paskelbė  2021 metų I ketvirčio duomenis, pagal kuriuos jaunam verslui buvo išmokėti net 56 kreditai, kurių bendra suma siekia 953 418,00 Eur. Džiaugiamės, kad Kredito Unija „Neris“  – viena daugiausiai išdavusių grupės narių (iš viso 6 kreditai už 118 237,00 Eur). Dažniausiai kreditus ėmė juridiniai asmenys (UAB, MB, IĮ), kurie sudaro beveik 93proc. visų kreditų gavėjų. Išaugo kreditų su UAB „INVEGA“ garantija skaičius – tokių kreditų išduota beveik 45 proc.

Primename, kad sprendimą dėl lengvatinės paskolos pagal priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2)  suteikimo priima ir paskolą išduoda kredito unija, priemonę koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija, o finansinę priemonę valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (UAB „INVEGA“). Paraiškas ir verslo planus suinteresuoti asmenys turi teikti kredito unijai.

Taip pat atkreipiame klientų dėmesį, kad VSF2 kreditų gavėjai gali kreiptis į UAB „INVEGA“ ne tik dėl darbo užmokesčio subsidijos, bet ir dėl palūkanų kompensavimo. Tiems, kas planuoja kurti ar plėsti savo verslą, primename, kad Verslumo skatinimo fondo paskolų sutartys su paskolų gavėjais pasirašomos iki 2023 m. rugsėjo 30 d. 

Verslumo skatinimo fondo klausimas konsultuoja Kredito Unijos „Neris“ Projektų vadovė Liudmila Latuškina l.latuskina@neriesunija.lt

DAUGIAU INFORMACIJOS

Share

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.