Naujienos2023-04-04

Kredito Unija „Neris“ – Socialinių Projektų Dalyvė

Siekiame įtvirtinti savo poziciją kaip socialiai atsakingas verslas, taip pat skatiname prisijungti ir savo narius bei klientus.

Vakar, 2023 balandžio 3d, Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje įvyko didelio visuomenės dėmesio susilaukęs paramos koncertas, kurį organizavo Vilniuje veikianti viešoji įstaiga UNITED Voices, bendradarbiaudama su Nacionaliniu savanorių pagalbos koordinavimo centru “Stiprūs kartu”. Koncertas buvo skirtas Ukrainai, kurio metu pasirodė gražiam tikslui susivieniję Vilniaus gospel ir džiazo kolektyvai. Labdaros koncerto metu buvo surinkta virš 6000 Eur, šios lėšos bus skirtos gyvybiškai svarbiems produktams bei įrangai ukrainiečiams karo zonoje bei Ukrainos vaikų našlaičių stovyklos organizavimui. Kredito unija „Neris“ su džiaugsmu prisidėjo prie šios gražios inciatyvos.

Tai – tik vienas iš mūsų remiamų projektų. Vis dažniau sulaukiame pagalbos prašymų bei kvietimų prisidėti prie įvairių socialinės atsakomybės iniciatyvų ir pagal galimybes į juos atsiliepiame. Esame nusimatę kryptis ir pasirinkę socialinius partnerius, kuriems mūsų parama padeda ne tik užtikrinti projektų įgyvendinimą, bet ir idėjų gyvavimo tęstinumą. Bendradarbiavome su Klaipėdos valstybiniu muzikiniu teatru, Daugiavaikių šeimų asociacija, Balturka kultūros akademija, mecenavome net dvi menininko Ansio Burkės parodas po atviru dangumi. Šiais metais remiame Lietuvos tinklininkes Moniką Paulikienę ir Ainę Raupelytę. Planuose – prisidėti prie ambasadoriaus Česlav Okinčic organizuojamo labdaros golfo turnyro “7th Czeslaw Okinczyc golf cup”, kuris vyks 2023 rudenį. Savo pavyzdžiu tikimės įkvpėti ir savo klientus, partnerius bei narius.

Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.