Administracine informacija2021-04-07Pranešimas Apie Pakartotiniame VNS Priimtus Sprendimus

2021 m. kovo 30 d. įvyko pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas. Kviečiame susipažinti su priimtais sprendimais.
https://neriesunija.lt/wp-content/uploads/Kredito-Unija-Neris-VNS-2021-1280x909.jpg
Susirikimo metu buvo priimti šie sprendimai:

 

  1. Vidaus audito tarnybos 2020 m. ataskaita įvertinta teigiamai;
  2. Valdybos 2020 m. ataskaita įvertinta teigiamai;
  3. Paskolų komiteto 2020 m. ataskaita įvertinta teigiamai;
  4. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priimtas;
  5. 2021 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta;
  6. Išrinktas naujas valdybos narys;
  7. Unijos nariai pašalinti.

2020m. VEIKLOS ATASKAITA

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją – Kredito unijos „Neris“ Administracijos vadovė Kristina Pavliukianec, tel. nr. +370 5 279 7167, el. p. info@neriesunija.lt

 

 

 

Share

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.