Pranešimas Apie Pakartotinį Eilinį Visuotinį Narių Susirinkimą

Informuojame, kad 2024m. balandžio 19 d. 10 val. adresu Jogailos g. 4, Vilnius, šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis Kredito unijos „Neris“ narių susirinkimas.

Informuojame, kad š. m. balandžio 19 d. 10 val. šaukiamas Kredito unijos „Neris“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios kooperatinės bendrovės, juridinio asmens kodas 304772963, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius (toliau – „Kredito unija“), pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas adresu: Jogailos g. 4, Vilnius, Kredito unijos patalpose.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių supažindinimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.
  7. Valdybos nario atšaukimas ir naujo valdybos nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Jogailos g. 4, Vilnius.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti unijos buveinėje Jogailos g. 4, Vilnius, kredito unijos interneto Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt., o taip pat paspaudę BIULETENIS.

Užpildytą ir pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį prašome pristatyti iki 2024 m. balandžio 19 d. 10 val. į Kredito unijos buveinę adresu Jogailos g. 4, Vilnius, taip pat galite atsiųsti paštu Kredito unijos „Neris“ adresu Jogailos g. 4, Vilnius arba atsiųsti el. parašu pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį el. paštu: [email protected]

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Kristina Pilipiuk, tel. +37052797167, el. p. [email protected]

 

Pagarbiai

Kredito unija „Neris“

Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.