Svarbus pranešimas apie šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo pakeitimą

Informuojame, kad dėl pasikeitusios darbotvarkės Kredito unijos „Neris“ eilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas ne 2024 m. balandžio 5 d. 10 val., o 2024 m. balandžio 11 d. 10 val., adresu Jogailos g. 4, Vilnius, Kredito unijos patalpose.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių supažindinimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.
  7. Valdybos nario atšaukimas ir naujo valdybos nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Kredito unijos nariai gali susipažinti Kredito unijos patalpose, adresu Jogailos g. 4, Vilnius.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti unijos buveinėje adresu Jogailos g. 4, Vilnius, taip pat Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt., arba šioje svetainėje, paspaudę ČIA.

Užpildytą ir pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį prašome pristatyti iki 2024 m. balandžio 11 d. 10 val. į Kredito unijos buveinę adresu Jogailos g. 4, Vilnius, taip pat galite atsiųsti paštu Kredito unijos „Neris“ adresu Jogailos g. 4, Vilnius arba atsiųsti el. parašu pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį el. paštu: [email protected]

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Kristina Pilipiuk, tel. +37052797167, el. p. [email protected]

 

Pagarbiai

Kredito unija „Neris“

 

Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.