Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį narių susirinkimą

Informuojame, kad 2024 m. balandžio 5 d. 10 val. adresu Jogailos g. 4, Vilnius, kredito unijos patalpose šaukiamas eilinis visuotinis kredito unijos „Neris“ narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių supažindinimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Jogailos g. 4, Vilnius.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti unijos buveinėje adresu Jogailos g. 4, Vilnius, taip pat Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt., arba šioje svetainėje, paspaudę ČIA.

Užpildytą ir pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį prašome pristatyti iki 2024 m. balandžio 5 d. 10 val. į kredito unijos buveinę adresu Jogailos g. 4, Vilnius, taip pat galite atsiųsti paštu kredito unijos Neris adresu Jogailos g. 4, Vilnius arba atsiųsti el. paštu: [email protected]

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, adminis- tracijos vadovė Kristina Pilipiuk, tel. +37052797167, el. p. [email protected]

Pagarbiai
Kredito unija „Neris“

Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.