Aktualijos2023-08-04

Pirmoji Tvarumo Ataskaita

Įvertinome savo veiklos poveikį aplinkai, klimato pokyčiams, žmogaus teisėms ir gerovei tam, kad nustatytume trūkumus ir parinktume veiksmus, kurių reikia imtis norint dirbti tvariai.

Prieš Jus –  pirmasis Kredito unijos „Neris“ įsipareigojimas aplinkosaugos, socialinės apsaugos ir valdymo srityje.  Pirmasis, nes Kredito unija „Neris“ yra jauniausia kredito unija Lietuvoje ir be įprastinės veiklos, kuri organizuojama tvarumu paremtais principais, dar neturėjo galimybės prisiimti papildomų reikšmingų įsipareigojimų visuomenei.

Burdama savo narių – savininkų, indėlininkų, darbuotojų bei klientų kolektyvą, Kredito unija „Neris“ visada pabrėžia savo kaip verslo subjekto, visuomenės ir gamtos interesų bendrumą. Įmonės pavadinime yra užprogramuota tėkmė vandens, kuris yra visko dedamoji dalis ir be kurio neegzistuoja jokia gyvybė. Neris mums tuo pačiu reiškia Vilnių, jo gyventojus, žaliąją sostinę ir demokratijos bei visos šalies ištakas.

Šiandieniniame pasaulyje jau sutartinai pripažįstama aplinkosaugos, socialinės apsaugos ir demokratiško valdymo svarba bei kuriami įvairūs šių tikslų įgyvendinimo įrankiai, vienas iš kurių – tvarumo rodiklis ESG (angl. Environmental, social and governance). Kredito unija „Neries“ kolektyvas, tarsi patvirtindamas faktą, kad upės tėkmė jau dabar nepasiduoda jokių barjerų suvaržymams, vienas iš pirmųjų teikia šią su Fabula specialistais parengtą ESG ataskaitą. Joje pateikiami detalūs mūsų įsipareigojimai laikytis aplinkosaugos, socialinės atsakomybės bei demokratiškos valdysenos tikslų. Šių įsipareigojimų laikymosi ataskaitas atliksime kasmet bei sieksime, kad jų laikytųsi mūsų savininkai, partneriai, klientai bei darbuotojai. Tikimės, kad taip bent nedideliu lašu prisidėsime prie visų mūsų gerovės upės.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PILNA  ATASKAITA

Su pagarba

Kristina Pavliukianec

Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.