Lengvatinės Paskolos Verslui

Visada stengiamės didinti finansavimo prieinamumą įmonėms, anksčiausiai pajaučiančioms ekonominio, geopolitinio ar net klimato pokyčių poveikį savo veiklai.

Tiek pradedantys verslininkai, tiek jau ilgesnį laiką veikiantys verslai reguliariai susiduria su papildomų lėšų poreikiu. Kredito unija „Neris“ informuoja, kad „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašė sutartis su Lietuvos centrine kredito unija (LCKU), pagal kurias bus pradedamos teikti lengvatinės paskolos norintiems pradėti arba plėsti verslą pagal priemonę Atviras kreditų fondas 3 (AKF3).

Skatinamoji finansinė priemonė „Atviras kreditų fondas 3“ (AKF3) yra skirta sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms gauti finansavimą verslo projektams įgyvendinti žemesnėmis nei rinkos kainomis, kuomet siekiama pradėti naują veiklą, palaikyti ir stiprinti esamą verslą ar plėstis. Paskolos teikiamos įvairaus dydžio įmonėms ir verslininkams ir  ne ilgesniam nei 10 m. laikotarpiui.

Kokia maksimali paskolos suma?

Maksimalus paskolos dydis neribojamas. AKF3 lėšų dalis vienoje paskoloje negali būti didesnė kaip 75 proc. ir bet kokiu atveju negali viršyti 750 tūkst. Eur. Kredito unijos nuosavų lėšų dalis sudarys ne mažiau kaip 25 proc. kredito sumos.

Kokia yra paskolos kaina?

Maksimalios palūkanos yra 3 mėn. EURIBOR + iki 3 proc. marža

Koks maksimalus paskolos grąžinimo laikotarpis?

Paskola ir finansinė nuoma (lizingas) – iki 120 mėn.

Finansavimas kredito linijos forma – 36 mėn.

Kas gali būti finansuojama AKF3 priemonės lėšomis?

Paskolos skirtos įmonės investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su įmonės naujos veiklos pradėjimu arba jau egzistuojančios veiklos stiprinimu ar plėtra.

Investicijoms skirtomis paskolomis laikomos tokios paskolos, kai paskolos dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visos paskolos sumos, o likusi paskolos dalis gali būti skirta apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti. Visais kitais atvejais vertinama, kad visa paskola yra skirta apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti.

AKF3 kredito lėšos negali būti naudojamos:

– Kredito gavėjo ar kito ekonominę veiklą vykdančio subjekto esamiems finansiniams įsipareigojimams finansuoti ar jam restruktūrizuoti.

– Kredito lėšos negali būti skirtos dividendams išsimokėti, kapitalui mažinti išmokant lėšas Kredito gavėjo dalyviams, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams atlikti iš kapitalo Kredito gavėjo dalyviams ir (ar) fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat negali būti skirtos Kreditams grąžinti arba suteikti Kredito gavėjo dalyviams ar su jais susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

– Kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų perfinansavimui.

– Nekilnojamojo turto plėtrai, t. y. nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į nekilnojamojo turto būklės pagerinimą, siekiant jį parduoti, nuomoti ar kitu būdu perleisti kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, o ne naudoti savo (tarp jų ir savo patronuojamųjų įmonių, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 8 dalyje, arba kitų patronuojančiosios įmonės, kaip ji apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 9 dalyje, patronuojamųjų įmonių) veikloje.

– Gyvenamosios paskirties nekilnojamajam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto – pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje.

– Krovininėms transporto priemonėms, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, įsigyti.

– Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytais atvejais.

Norint pasinaudoti AKF3 priemone, įmonė ar verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į kredito įstaigą, su kuria sudaryta bendradarbiavimo sutartis dėl lengvatinių paskolų teikimo. Jeigu jus ši priemonė sudomino, kviečiame neįpareigojančiai konsultacijai su mūsų specialistais!

Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.